Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace:  31.července 2018

Družstvo vlastníků Police nad Metují, (dále jen " DV Police n. M.", "my", "náš") uznává důležitost soukromí a vašich osobních informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") Vám sdělují, jak můžeme používat, zveřejňovat nebo chránit informace, které shromažďujeme od Vás, z webové stránky www.penovaizolace.cz. Termín "webová stránka" zahrnuje všechny služby a funkce dostupné na www.penovaizolace.cz a na každé z jejich příslušných dílčích domén.

1. Které typy informací sbíráme?

Informace, které shromažďujeme, jsou takové, které nám poskytnete přes poptávkový formulář na stránkách www.penovaizolace.cz, telefonicky nebo nám zasíláte e-mailem. Informace, zaslané přes poptávkový formulář obsahují: jméno a príjmení, e-mail, telefon, místo stavby, PSČ, předpokládaná výměra stavby, požadovaná síla izolace, zda máte elektrickou přípojku 380V, o kterou službu máte zájem, druh pěny a doplňující informace, které nám poskytnete v kolonce Poznámka. 

Po odeslání e-mailu nebo jiné komunikace s podporou DV Police n. M. můžeme tyto komunikace zachovat, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, vlastností zařízení a veškerých informací obsažených v nich, abychom mohli zpracovávat vaše dotazy, odpovídat na požadavky a zlepšovat naši službu.

Poznámka: DV Police n. M. se zavázal dodržovat všechny aspekty zákona o ochraně soukromí na internetu. DV Police n. M. nesbírá nebo nepožaduje osobní informace od osoby mladší 13 let, ani vědomě neumožňuje těmto osobám využívat naši službu. Pokud jste mladší 13 let, nepokoušejte se používat službu nebo nám zasílat žádné osobní informace o nás. Nikdo mladší 13 let nemůže poskytnout libovolné osobní informace. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, odstraníme všechny osobní údaje, které jsme shromáždili.

2. Používání osobních informací a soukromého obsahu

DV Police n. M. shromažďuje a používá Vaše osobní údaje proto, aby Vám poskytl možnost s Vámi komunikovat o službě, obsahu nebo produktech, které používáte nebo požadujete. Můžeme je také použít k přizpůsobení obsahu nebo reklam, které obdržíte, když používáte naši webovou stránku. Díky nim analyzujeme a vylepšujeme naši službu, která může zahrnovat sledování provozu, používání a navigačních vzorků souvisejících s vašimi aktivitami na našich webových stránkách a odkazů poskytujeme weby nebo reklamy třetích stran.

Chcete-li přestat přijímat jakoukoli komunikaci z naší služby, můžete použít odkaz pro zrušení odběru přímo z našeho e-mailu nebo nám pošlete e-mail na info@penovaizolace.cz s předmětem "Odhlásit se".

Služba neposkytuje automaticky žádné osobní informace, které poskytnete, společnosti třetí strany, aplikaci nebo službě bez Vašeho svolení. Osobní informace neprodáváme, ani nepronajímáme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud nám výslovně nepovolíte, abychom tyto informace zpřístupnili, nebo jejich vydání je vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebudeme tyto informace vyměňovat, prodávat, pronajímat, obchodovat ani jinak poskytovat jiným třetím stranám. Pokud zamýšlíme použít vaše osobní údaje k jiným účelům, než jaké jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, získáme nejprve Váš souhlas a nabídneme Vám možnost vyloučit taková použití vašich osobních údajů.

 3. Soukromí a bezpečnost osobních informací a soukromého obsahu

DV Police n. M. se zavazuje chránit vaše soukromí, osobní informace a soukromý obsah způsobem uvedeným v těchto zásadách. 

Přestože přijmeme opatření k zajištění soukromí a bezpečnosti vašeho soukromého obsahu, nemůžeme zaručit jeho absolutní soukromí a bezpečnost, protože žádná soukromí nebo bezpečnostní opatření nejsou dokonalá ani neproniknutelná. Nemůžeme kontrolovat činnost jiných osob, s nimiž jste sdíleli jakékoli osobní informace, a proto nezaručujeme, že neoprávněné osoby nebudou mít přístup k vašemu soukromému obsahu ani k osobním informacím. Nezodpovídáme ani za žádné obcházení našich systémů ochrany osobních údajů nebo zabezpečení.


4. Oznámení

Může být čas od času nezbytné, abychom tuto politiku upravili tak, aby odrážel změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme informace nebo změny zákonů, předpisů a průmyslových standardů souvisejících s ochranou soukromí. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli změnit tuto politiku zveřejněním revidovaných zásad na těchto webových stránkách. Vaše další používání služby po změnách představuje přijetí revidovaných zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s revidovanou Zásadou ochrany osobních údajů nebo se žádnými dalšími revizemi, nepoužívejte službu ani ji nepoužívejte (ani nepřistupujte k ní). Je vaší povinností pravidelně kontrolovat stránku, abyste zjistili, zda došlo k změnám, a zda tyto změny přezkoumáte.

Poptávkový formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace