Otázky a odpovědi ohledně zateplení PUR pěnou

1. Proč si vybrat právě vaší izolaci? Ostatní výrobci hovoří o svých produktech v superlativech, potom je těžké si vybrat.

Naše tvrdá pěna je, co se týká fyzikálních tepelných dat izolačního materiálu, nejúčinnějším používaným izolantem.
Při 10 cm síly tepelné izolace nahrazuje téměř 18 cm minerální vaty, 17 cm polystyrenu, 20 cm foukané celulózy a 17 cm měkké pěny (znáte z TV). Šetříte tedy místo obytných prostor o podstatné centimetry. U naší pěny skutečně nejde o superlativy, ale pojmy jako součinitel tepelné vodivosti atd.

2. Je tato tepelná izolace celistvá a bez napojování?

Ano, u této vlastnosti naší tepelné izolace si dovolíme tvrdit, že je bezkonkurenční. Bezešvá, monolitní tepelně izolační vrstva tvoří jeden monoblok trvalé tepelné izolace beze spár a švů. Neexistence spojů, kterých se u ostatních tepelných izolací s vyjímkou lehké PUR pěny a drcené celulózy nevyvarujete, ať v napojení mezi sebou či v místě styku se stavebními částmi, je prioritní vlastností našeho produktu. Tato vlastnost činí skvělé izolační parametry naší pěny platnými a trvalými nejen v reklamním letáku, ale především na Vaší střeše. V průběhu let (a tedy v době, kdy přes záklop stěny nic neuvidíte) nedojde k sesedání, prohnutí, otevření mezer. Též zatěsnění a zateplení průchodek (elektroinstalace, nosná konstrukce, anténní rozvody, větrání atd.) je pěnou 100% řešeno.

3. Nemůže dojít k tvorbě rosného bodu ve střeše s vaší tvrdou pěnou?

Vlastností pěny je mnohonásobná expanze na zateplovaném povrchu, kdy reakcí složek dojde k vypěnění veškerého prostoru, dutin, dutinek, spár apod. 100% vyplněním rušíme existenci míst, kde by mohl zafungovat rosný bod = srážení vody ve střešní konstrukci.

4. Přilne pěna na difuzní folii pod taškami a neprohne se po aplikaci tato folie k taškám?

Pěna na tuto folii přilne dokonale. Takovýto podklad není na závadu, naopak jde o nejideálnější povrch pro tvrdou pěnu i z hlediska zachování vlastností střešního pláště jako dvouplášťového. To je pěnová izolace zespodu nastříkaná na difuzní folii - vzduchová mezera - střešní latě a tašky. K druhé části otázky: Pěna expanduje do volného prostoru, proti difuzní folii v žádném případě netlačí a tato zůstává rovná.

5. Existuje nějaké „proti"?

Ano, je to relativně vyšší finanční náročnost pořízení proti klasickým izolacím spočívající v uhrazení „zálohy" na budoucí markantní úspory za teplo, které koupíte, a skrytě Vám neuteče přes střešní konstrukci. Jde o trvanlivost tepelně izolačních vlastností i po letech od zateplení, potažmo této investice = tepelně izolační pěna bez spár, dutin, vlhkosti, plísní, a trhlin.

6. V rámci budování obytného podkroví chci nahradit stávající nedbale instalovanou minerální vatu (8 let) novou tepelnou izolací. Po sejmutí této vaty nasněžilo a s obavami jsem pozoroval jazyky navátého jemného sněhu (u hřebenáčů, úžlabí i větracích tašek) na difúznífolii. Potud ok, proto tam ta folie je. Ale v okamžiku tání začalo do půdy zatékat z desítek otvorů po hřebících, drobných trhlinek při instalaci a asi i děr od živočichů. Co by to udělalo se stávající vatou je mi jasné. Mohu si na takovouto folii dát pěnovou izolaci?

Krásná otázka. Vy jste měl výjimečnou možnost shlédnout vady difuzní folie po instalaci a několika letech provozu. Že je to u střech častější stav je nejspíše realitou. Zateplením naší tvrdou pěnou s uzavřenou buňkou jí v podstatě vyspravíte. Díky její schopnosti Vám již zatékat nebude. Při použití měkké pěny a defektu střechy dojde sice k navlhnutí této tepelné izolace, ale díky otevřené buněčné struktuře též k dobrému vyschnutí a na rozdíl od minerální vaty pěna nesesedne.

7. Změřit plochu podkroví sestávající z čtyřúhelníků a trojúhelníků stěn není jednoduchý úkol. Odchylka i několika málo % tvoří mnoho set korun k fakturaci. Kdybych se rozhodl pro pěnu od vaší firmy, jakou mám jistotu, že změříte správně?

Naprosto chápeme otázku a zájem nezaplatit ani o stovku více vinou chybného zaměření. Měříme laserovým měřidlem, délky úhelníků stěn zakreslujeme do „mapy" podkroví a výpočet předkládáme a kontrolujeme se zákazníkem. Též umožníme zákazníkovi kdykoli vstup k aplikaci pro kontrolu kvality naší služby. Samozřejmě po vybavení našimi ochrannými pomůckami.

8. Co s tepelným mostem, který budou tvořit dřevěné trámy, mezi které se pěna aplikuje?

Takové trámy můžeme překrýt naší pěnou ve vrstvě cca 2-3 cm, z boků, kam nedosáhne objednaná síla tepelně izolační pěny i z čela, směrem do půdy. V takovém případě je třeba mít hotové nosné prvky následné konstrukce - například sádrokartonu. Ideální je instalace krokvových držáků s možností  sejmutí (vycvaknutí) CD profilů tak, že se po aplikaci pěny  označené CD profily znovu nasadí na tyto držáky „zacvaknutím". POZOR !! nezaměnit s obyčejným krokvovým držákem bez zaoblených hran. Z takových už instalovaný CD profil sundat nejde!.

9. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi měkkou a tvrdou pěnou?

Měkká pěna má hustotu 7 - 10 kg na kubík, má otevřenou buněčnou strukturu, není hydroizolační, po nástřiku expanduje cca 100 násobně a kvůli tomu se seřezává na požadovanou sílu. To je na krov nebo CD profil. Součinitel tepelné vodivosti „lambda" je 0,036 a faktor difuzního odporu „mí" (= kolikrát daným materiálem prochází vodní pára hůře než vzduchem) je 3,3. Výborná akustická i tepelná izolace.
Tvrdá či polotvrdá pěna má hustotu 35 kg na kubík, má uzavřenou buňku. Po nástřiku expanduje cca 40 ti násobně a aplikuje se ve více nástřicích na požadovanou konečnou sílu (10 -16 cm, možné i více). Neseřezává se, povrch tvoří tvrdý, slitý a jakoby spečený film. Lambda je 0,022 a faktor difuzního odporu mí je 70-150 (funkce parobrzdy). Svou kompaktností a houževnatostí po expanzi a vytvrzení (15 vteřin) do značné míry zpevňuje celou stavbu střechy či jiné konstrukce.

10. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že je Vaše tvrdá PUR také hydroizolační, znamená to, že již není nutné instalovat parotěsnou fólii, které se standardně používá z vnitřní strany tepelné izolace šikmé střechy?

Hydroizolační je především proti pronikání kapalné vody - např. z výjimečného defektu střechy, či z běžného tání navátého sněhu.Z hlediska pronikání vodních par to je takto: Parotěsnou folii je nesmírně obtížné kvalitně a trvanlivě instalovat. Řešení spojů folie, spojů s konstrukcí stavby, průchodky, rohy, špičky... Tuto folii si dobře nainstalujete pouze sám, na rutinu firem, přes jejich ujišťování, zapomeňte. I pak lze polemizovat o trvanlivosti lepených spojů. Nemluvě o dírách po šroubech záklopu - sádrokartonu, či palubek. Dále myšičky, mrchy. (vlastní i vyslechnutá bohatá zkušenost). Otvorem o průměru pouhých 19 mm Vám za rok projde vodní pára ze vzduchu, která by po zkondenzování dala 27l vody!!! Dáte-li si jí, získáte dobrý pocit, že jste pro své bydlení udělal maximum. Je nutné uvést, že na neinstalaci Vaší parotěsné folie nejsme nijak zainteresováni.
Při konstruování střešního pláště jako DOK (difuzně otevřená konstrukce) se tvrdá polyuretanová pěna svým difuzním odporem (funkce parobrzdy, rd=7-10m) aplikovaná na pojistnou paropropustnou fólii jeví vhodným materiálem pro tento typ konstrukce (konference Izolace 2012 - Praha).

12. Konkurence mi nabízí nástříkat nejprve tvrdou hydroizolační pěnu a poté na ní měkkou pěnu. Provedete mi tento postup vy?

Tento postup nedoporučujeme, ani ho neprovádíme z důvodu porušení difuzního spádu pro odchod vodní páry ze střechy ven. Podkroví se v převážné většině stříká zevnitř na paropropustnou (difúzní) folii o ekvivalentní difúzní tloušťce rd = 0,15 až 0,3 m.
Nástřik tvrdé pěny na tuto folii ve vrstvě 5cm má rd = 3,5(5)m, druhý nástřik měkkou pěnou v síle 10cm má hodnotu rd = 0,3m.
Srovnáme-li hodnoty difúzních tlouštěk ve směru z interiéru ven dostaneme nevhodnou řadu 
0,3 < 3,5 > 0,3 nebo také 0,3 < 5 > 0,3.
Z uvedeného je patrné, že vodní pára bude na styk hmot měkké a tvrdé pěny přicházet měkkou pěnou 10 - 17 x rychleji než z ní odcházet do tvrdé pěny se všemi možnými negativními dopady pro Vaši střechu vyplývající z hromadění vodní páry ve střešním plášti!
Homogenní nástřik pěnou měkkou nebo tvrdou difúzní spád úniku vodních par respektuje. Samozřejmě náš technik Vám po bezplatné konzultaci, nebo ideálně osobním shlédnutí stavby, doporučí optimální řešení pro Vaši dlouhodobou spokojenost a rychlou ekonomickou návratnost „nenastavované" pěnové izolace.

13. Z internetové diskuze: „Dávám přednost minerálním vláknům a to nejlépe skelné vatě. Mě osobně se ověřila a nemám s tím zatím žádný problém. Tato tepelná izolace se dá sehnat v různých stavebninách."

Máte svatou pravdu, při realizaci izolace vatou stoprocentně ušetříte -  vatou z hobbymarketu „v akci" to pořídíte i za 15 000,- plus minus.
Druhá věc je, kolik zaplatíte za dalších 5 let za topení a co zaplatí za stejnou dobu investor do pěnové izolace. Věřte, že rozdíl ve váš neprospěch bude převyšovat úsporu investice mezi vatou a zateplením pěnou. A za dalších 5 let na topení proděláváte a investor do pěny  vydělává. A za dalších 5 let.... a za dalších 5 let........ a pak byste si zateplení pěnou i dala, protože teplo bude stát skoro 2x tolik co dnes, ale to bez demontáže střechy nebo záklopu zařízeného podkroví nepůjde. 
Závěrem tedy zdůrazňuji, že rozumný člověk, který chce ušetřit celkově a nejen na výdajích  za  tepelnou izolaci nepoměřuje pouze ceny pořízení izolace ale i cenu topení alespoň za prvních 5 let.  

14. Z Vašeho doporučení vyplývá, že dáváte přednost spíše aplikaci tvrdé pěny - znamená to, že měkká pěna je horší?

V žádném případě. Měkká pěna má místo na trhu a je vhodná do Vašich staveb. Většina vlastností  je shodná či podobná s tvrdou pěnou s výjimkou objemové hustoty, difúzního odporu, typu buňky a akustické izolace. Každou z pěn doporučují naše obchodníci tam, kde je jednotlivá pěna vhodná po zhodnocení kladu a záporu pro daný projekt.

15. Dal byste si jako izolaci střechy v podkroví tvrdou PUR pěnu?

Já ji mám.

Otázky z osobních jednání a internetových diskuzí zodpověděl Ing.Petr Šrámek - předseda představenstva

Poptávkový formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace