Stříkaná pěnová izolace = nejúčinnější tepelná izolace dneška

 

cs en ru Facebook
foto

Možnosti použití

Výhody použití PUR (polyuretanové) pěny všeobecně:

Izolace stříkanou PUR pěnou je nejprogresivnější izolační technologie současnosti.

Při aplikaci PUR pěny dochází k úplnému vyplnění aplikovaného prostoru včetně špatně přístupných detailů - rohy, špičky. Eliminace dutin, tedy neexistence míst pro vznik tepelných mostů a rosných bodů (kondenzovaná voda ve stavební konstrukci). Dokonalé přilnutí na aplikovaný suchý podklad i k navazujícím stavebním částem. Akustická izolace. Bezešvý izolační systém nejen po aplikaci, ale po celou dobu životnosti budovy. Nenahraditelná dokonalost při izolaci otvorů průchodek antén, elektroinstalace, konstrukčních prvků stavby (nosné trámy). Tepelný odpor „R" přímo úměrný síle aplikované vrstvy. Nízké statické zatížení konstrukce v řádu několika málo kg na metr čtvereční. Rychlost aplikace - zakázka izolace podkroví či ploché střechy rodinného domu za jednu pracovní směnu. Vysoká užitná hodnota izolace vyplývající dílem z bezkonkurenční kvality dané bezspárovou technologií nástřiku + expanze a dílem z dlouhodobé životnosti díla. Významnou vlastností je též biologická odolnost, či spíše odpudivost (myši, kuny...) a vysoká odolnost agresivnímu prostředí (oleje, rozpouštědla...).

 

Izolace podkroví, stropů, stěn:

měkká pěna 

eko soft

7-12 kg na kubický metr, systém otevřených buněk, 100 násobná expanze po jediném nástřiku, nutnost seřezávání izolace na požadovanou rovinu, součinitel tepelné vodivosti λ  =  0,036 W.m-1.K-1 (= srovnatelná izolační účinnost jako minerální vata). Větší síla izolační vrstvy v protikladu k šetření obytného prostoru podkroví pro stojícího člověka. Měkké pěně v systému otevřených buněk chybí vlastnost hydroizolace (při defektu pojistné difuzní folie či jiného aplikovaného povrchu může jímat vodu). Na rozdíl od minerální vaty po zvlhnutí nemění tvar. Po vyschnutí neměnná izolační funkce. Vodní pára velice snadno prostupuje měkkou pěnou (jen 3,3x hůře než samotným vzduchem =  malý difuzní odpor).
Ideální náhrada za minerální vatu s přínosy úplného vyplnění izolovaného prostoru a neměnnosti tvaru.

Nutnost parotěsné fólie, rychlost aplikace, izolační účinnost.

 

tvrdá pěna

eko hard

před zateplením podkroví - stropů a stěn       po zateplení podkroví - stropů a stěn

30-35 kg na kubický metr, nenasákavý systém systém uzavřené buňky, přibližně 40-ti násobná expanze, na požadovanou izolační vrstvu se provádí 4 i více nástřiků, bez seřezávání finálního povrchu s uzavřenou krustou. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 - 0,024  W.m-1.K-1 (= 1,7 krát vyšší izolační účinnost než minerální vata). Nižší vrstva izolace se stejnou účinností jako  silnější vrstvy vaty či měkké PUR pěny šetří místo podkroví k obytnému využití (výška šikmin od podlahy zvětšená o 10 cm přidá v běžném podkroví 4-5 metrů čtverečních ploch pro nesehnutého člověka!!!)

Vodní pára prostupuje polotvrdou pěnou cca 100-200 x  hůře než vzduchem (= funkce parobrzdy). Svojí tuhostí významnou měrou zpevňuje celou konstrukci stavby.

Rekonstrukce i novostavby, na pojistnou difuzní folii i pevný záklop.

 

 

tel:+420 724 543 519 mail:info@penovaizolace.cz www.penovaizolace.cz (c) 2011